Elektrisch

Sluimerstroom

Sluimerstroom of sluipstroom is de elektriciteit die een apparaat verbruikt in stand-by-stand. Denk bijvoorbeeld aan je televisie of modem. Het gaat telkens om kleine hoeveelheden, maar vele apparaten samen kunnen op jaarbasis heel wat energie opslorpen.

Lees meer

Stopcontactpaal

Een stopcontactpaal biedt de oplossing voor zij die in hun tuin overal toegang tot het elektriciteitsnet willen. Een klein en onopvallend paaltje bevat één of meerdere stopcontacten waar je een elektrisch apparaat op kan aansluiten.

Lees meer

Laagspanning

Op basis van de hoogte van de spanning is er een indeling in laagspanning en hoogspanning. Is de spanning lager dan 1000V bij wisselspanning of 1500V bij gelijkspanning, dan spreekt men over laagspanning.

Lees meer