Laagspanning

Op basis van de hoogte van de spanning is er een indeling in laagspanning en hoogspanning. Is de spanning lager dan 1000V bij wisselspanning of 1500V bij gelijkspanning, dan spreekt men over laagspanning.