Lichtverdelingscurve

De lichtverdelingscurve geeft in een diagram weer hoe het licht van een lichtbron zich verspreidt. De vorm die je op onderstaande tekening ziet, is eigenlijk de vorm die het licht aanneemt als het de bron, bijvoorbeeld een lamp, verlaat. Op de lichtverdelingscurve staan twee lijnen: een stippellijn (het zijaanzicht op een lichtbron) en een volle lijn (het vooraanzicht op een lichtbron). Als je op een curve enkel een volle lijn ziet, wil dat zeggen dat beide lijnen samenvallen.